Stallen

I Storestallen er det syv bokser, i Lillestallen tre. Alle hestene har egne paddokker og på sommeren har vi tilgang til dagbeiter. Vi forer fire ganger/dag, kler på eller av og slipper ut på hverdagene, holder banene i orden og passer på. Resten gjør hesteeierne selv og i samarbeid med hverandre. Kontakt oss hvis du ønsker å stå på venteliste!

Stor ridehall 22 x 60 meter med super, sviktende bunn

Ridebane 30 x 50 m

Gruspaddokker med frostfritt vann